Hoofdpagina

WELKOM BIJ DE STICHTING NOABERSCHAP !

DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelstelling van het NOABERSCHAP is :
Mensen die in een sociaal isolement verkeren contact en hulp te bieden zodat hun isolement doorbroken wordt.   

 Overige doelstellingen zijn:
Versterken van het sociaal netwerk
Ondersteuning van de mantelzorger en bieden van een luisterend oor

 Wat kan het Noaberschap voor u betekenen?

Noaberschap betekent burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende zaak.
In de huidige individualistische tijd wordt je geacht jezelf te redden. Soms lukt dat door omstandigheden (even) niet. Je kunt hierdoor in een sociaal isolement komen.
Het Noaberschap is er voor U om hulp te bieden.

Daarnaast kunnen mantelzorgerseen beroep op ons doen, zo kan een vrijwilliger ondersteuning bieden om  de mantelzorger respijt te bieden en even de tijd voor zichzelf te nemen.

Wij bieden onze activiteiten aan voor de inwoners van de gemeente Appingedam
In het menu hier boven krijgt u verdere uitleg van de  activiteiten en hoe u contact met ons kunt opnemen.