Organisatie

ORGANISATIE

Samenstelling van het bestuur van Stichting Noaberschap Appingedam per 1 januari 2016:

  • Voorzitter :vacant
  • Secretaris :A.van Bostelen – Bierling,  activiteiten
  • Penningmeester : A. Schuur
  • Lid: :M.A.Star – Kroesen , notulist
  • Lid: : B. Zwart
  • Lid: : C. Dijkman-Pilon

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en vacatiegelden. Gemaakte onkosten worden vergoed

Coördinator :

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is ca. 30 personen.
Hiervan bekleden 5 personen een bestuursfunctie.
De werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren voor de cliënten zijn de volgende:
vriendschappelijk bezoekwerk, autovervoer, kleine klusjes in huis, wandelen/uitjes, begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek, helpen met invullen van formulieren en ondersteunen van mantelzorgers.

De overige activiteiten van de vrijwilligers zijn: telefoondienst, administratieve taken, post rondbrengen, kaarten schrijven, organiseren van activiteiten en verzorgen van de koffieochtenden.

Eens per zes weken vergaderen de vrijwilligers. In het kader van deskundigheidsbevordering worden periodiek cursussen en workshops georganiseerd.