Activiteiten

ACTIVITEITEN

Aanvragen

We kunnen de aanvragen in vijf rubrieken onderverdelen, namelijk:

Bezoekwerk
Vriendschappelijk huisbezoek houdt in dat de vrijwilliger niet alleen op bezoek komt, maar ook dat de vrijwilliger met de Noaber erop uit gaat, initiatieven stimuleert en de Noaber helpt bij het opbouwen van nieuwe activiteiten en contacten. De Noaber heeft een vaste vrijwilliger die hem/haar bezoekt

Advies en begeleiding
Begeleiding bij een bezoek aan arts, tandarts of ziekenhuis.
Begeleiding bij de administratie

Kleine klussen
Hier wordt onder verstaan:
Klein tuinonderhoud,
Lichte klussen in en rond het huis
Boodschappen doen

Autovervoer

Hieronder valt het vervoer met eigen auto van de vrijwilliger naar arts, ziekenhuishuis of andere instanties.
Ook  kan  de vrijwilliger als begeleider meegaan in de deel taxi of bij ziekenvervoer.

Respijtzorg zonder zorgtaken

Mantelzorgers kunnen ondersteuningvragen van een vrijwilliger.

Zo kan de vrijwilliger bijvoorbeeld de zorg overnemen om  de mantelzorger respijt te bieden en even de tijd voor zichzelf te nemen