Welkom op onze website

Het Noaberschap

Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende hulp in momenten van nood.

Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu open groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen.

Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig hebt.

Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging.

De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als het Noaberschap onmisbaar geworden.